1. Εξοχικά ΠΟΕΔ
  2. Altius Insurance
  3. EKO Smile Προσφέρει επιστροφή χρημάτων, μέχρι και 4σεντ ανά λίτρο, ανάλογα με την επίτευξη των ομαδικών στόχων του σχεδίου. https://poed.com.cy/Αρχείο/ID/11579
  4. sKash επιστροφή χρημάτων σε 1500+ επιχειρήσεις παγκύπρια! https://poed.com.cy/Αρχείο/ID/11766/—sKash

www.skash.com/poed

  1. Alpha Bank: https://poed.com.cy/Αρχείο/ID/11858/—Alpha-Bank
  2. Υποτροφίες σε Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές

Στο παρόν στάδιο είναι σε ισχύ οι πιο κάτω προσφορές: